PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gizlilik Politikamız

Kapsam

Bu bildirim PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Web Sitesi (www.pekcandenetim.com) için geçerlidir.

Giriş

Gizliliğiniz PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK için önemlidir. Bu bildirim, ne tür bilgilerin toplandığı ve izlendiği, bilgilerin nasıl kullanıldığı ve kimlerle paylaşıldığı da dahil olmak üzere PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK sitelerindeki bilgilere ilişkin uygulamaları açıklamaktadır.

Kişisel Bilgiler

Genel olarak, kim olduğunuzu belirtmeden ya da kişisel bilgilerinizi vermeden PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK’yı İnternet üzerinde ziyaret edebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda biz ya da yetkili satıcılarımız/çözüm ortaklarımız size ait bilgilere gereksinim duyabiliriz. Örneğin, sipariş vermek, iletişim kurmak için ya da bir iş başvurusuyla ilgili olarak sizden bilgi istenebilir. Bir işlemi tamamlamak ya da size daha iyi hizmet vermek için PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK bu bilgileri kullanabilir.

İnternet üzerinden bu bilgileri sizden almadan önce bunları nasıl kullanacağımız konusunda sizi bilgilendirmek isteriz. Bize bu bilgilerin, isteklerinizin karşılanması sonrasında, ileride sizle bağlantı kurmak için kullanılmasını istemediğinizi belirtirseniz, isteklerinize saygı gösteririz. Bize bir başkası, örneğin eşiniz ya da bir iş arkadaşınız hakkında kişisel bilgi verirseniz, onların iznini aldığınızı varsayarız.

Kişisel Bilginin Kullanılması ve Paylaşılması

Kişisel bilgileriniz şu durumlarda kullanılabilir:

  • İsteklerinizin PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ya da isteklerinizi karşılamakla yükümlü diğer taraflarca karşılanması için,
  • Müşteri memnuniyeti anketleri, pazar araştırması ya da belirli işlemlerle ilgili olarak sizinle temas kurmak için,
  • İlgili kullanıma izin verdiyseniz, pazarlama amaçlarıyla PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve belirli kuruluşlar tarafından.
  • Bir PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Çözüm Ortağı’nı ya da Yetkili Satıcısını temsil ediyorsanız PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ile sizin aranızdaki iş ilişkisini geliştirmek için.

Web sitemizde PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK’yı kişisel bilgilerinizi nasıl kullanabileceği ve kimlerle paylaşabileceği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ziyaret ettiğiniz PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Web sitesine bağlı olarak, belirtilen durumlardan bir ya da birkaçı geçerli olabilir. Örneğin, bir PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Web sitesinden bir demo CD talebinde bulunursanız, bilgileriniz İşlem İsteğinizin Yerine Getirilmesi başlıklı paragrafta açıklandığı biçimde kullanılır.

Web sitemize erişmek için telekomünikasyon hizmetlerini kullanımınızla ilgili olarak, iletişim verileriniz (örn. İnternet protokol adresi) veya verilerin kullanımı (örneğin, her erişim başlangıcı, bitimi ve kapsamı ile eriştiğiniz telekomünikasyon hizmetleri hakkında bilgiler) teknik olarak üretilir ve makul olarak kişisel verilerinizle ilişkilendirilebilir. Zorlayıcı bir gereklilik olduğunda, iletişim bilgilerinizin veya kullanım verilerinin toplanması, işlenmesi ve kullanımı ortaya çıkacaktır ve uygulanabilir veri gizliliği koruması yasal çerçevesine göre işlem yapılacaktır.

Otomatik Olarak Toplanan Kişisel Olmayan Veriler

Web sitelerimize eriştiğiniz zaman, kişisel olmayan verileri (örneğin, kullanılan İnternet tarayıcısı ve işletim sisteminin türü, geldiğiniz Web sitesinin alan adı, ziyaret sayısı, sitede harcanan ortalama süre, görüntülenen sayfalar) otomatik olarak toplayabiliriz (yani kayıt ile değil). Web sitelerimizin çekiciliğini izlemek ve performansını ya da içeriğini geliştirmek amacıyla bu verileri kullanabilir ve iş ortaklarımız ile paylaşabiliriz.

İşlem İsteğinizin Yerine Getirilmesi

PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Web sitesinden herhangi bir şey, örneğin bir ürün ya da hizmet, bir geri arama ya da belirli pazarlama malzemeleri isterseniz, isteğinizi yerine getirmek için sağladığınız bilgileri kullanırız. İsteğin yerine getirilmesi sırasında yardım almak için, bu bilgileri başkalarıyla, örneğin PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ‘nın diğer bölümleri, PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Yetkili Satıcıları/Çözüm Ortakları, finans kuruluşları, nakliye şirketleri, posta hizmetleri ya da hükümet yetkilileri (örneğin, Gümrük yetkilileri) ile paylaşabiliriz. Bir işlemle bağlantılı olarak, müşteri memnuniyetine ilişkin incelemelerimizde ya da pazarlama araştırmaları için sizinle iletişim kurabiliriz.

Bilgi Güvenliği ve Niteliği

Kişisel bilgilerinizi ve niteliğini korumayı amaçlarız. Bilgilerinizin güvencede olması ve niteliğinin korunması için, bazı önemli bilgilerin iletilmesinde şifre kullanılması gibi uygun önlemler ve işlemler uygularız.

Ek Bilgi Sağlanması

Bazı durumlarda, Web sitesinden sağladığınız bilgilere ek olarak, farklı kaynaklardan, örneğin adresinizi doğrulayan bilgiler ya da işletmenizle ilgili başka bilgiler alabiliriz. Buradaki amacımız, topladığımız bilgilerin doğrulanması ve size daha iyi bir hizmet sağlayabilmek için yardım almaktır.

Yasaların Gerektirdiği İfşa Durumları

Bazı durumlarda, adli makamlardan ya da hükümetten gelen celpname, müzekkere ya da emirlerle kişisel bilgilerin ifşa edilmesi gerekebileceğini bilmelisiniz.

Çocuklar

PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK, yürürlükteki kanunlar gerektirdiği takdirde, önceden ebeveynlerinden izin almaları konusunda ısrar etmeden çocuklardan kişisel bilgileri kasıtlı olarak toplamaz. Bir çocukla ilgili kişisel verileri, kanunlar izin verdiği müddetçe, yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ebeveyn iznini talep etmek ya da bir çocuğu korumak için kullanacak ya da açıklayacağız. “çocuk” veya “çocuklar” tanımı ulusal ve bölgesel kültürel adetlerin yanı sıra, yürürlükteki yasalara göre dikkate alınmalıdır.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK, web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Yargı Dairesi 

Bu web sitesi ile ilgili tüm yasal süreçlerde Türk Hukuku uygulanacaktır. Web sitesi ile ilgili cezai veya hukuki her türlü uyuşmazlıktan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Kayıtlarının Geçerliliği

Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK’nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK’nın yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İletişim

PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK kişisel verilerinizi gözden geçirmek ve her tür yanlışlığı düzeltmek, değiştirmek veya silmek için iletilen makul taleplere cevap verecektir. PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz veya görüşünüz varsa (örneğin kişisel bilgilerinizi gözden geçirmek ve güncellemek için) lütfen “pekcan@pekcandenetim.com” mail adresinden bize soru ve görüşlerinizi gönderin.

Değişiklikler

İnternet geliştikçe Veri Gizliliği Koruma Politikamız da gelişecektir. Değişiklikleri bu sayfada Gizlilik Politikası adı altında yayınlayacağız. Bilgilerinizi güncel tutmak için bu sayfayı düzenli olarak kontrol ediniz.

PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Kullanım Koşulları

Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacaktır. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına

Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site İçeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları siteye bağlanan kullanıcının kendisine aittir. PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK, site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu site veya bulunması halinde bağlı kaynaklarda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK, site üzerinden erişilen kaynaklarda yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK sorumlu tutulamaz. PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

Bu site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK, bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK, site ve sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK, site veya site İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı üye veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK, önceden haber vermeksizin genel olarak site yayına son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.