Mali Danışmanlık Hizmetleri

Pekcan Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik

Mali danışman; çalışanların ve çalışan yakınlarının mali sorunları ile ilgilenen, sorularını cevaplayan, yürürlükte olan mevzuat ve prosedürler hakkında onları bilgilendiren kişiye verilen mesleki unvandır.

Şirketlerin, vergi mevzuatı ile sağlanan vergi istisna ve teşviklerinden yararlanmaları, konu hakkında Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporu sunulmasına bağlanmış olabilir. Bu avantajlardan yararlanmak için gerekli tasdik hizmeti verilmektedir.

Söz konusu desteklerin, hibelerin ve kredilerin sağlanmasında bu hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlar, harcamaların belli bir çerçevede ve usulüne uygun olarak yapıldığının raporlar tespit edilmesinin Yeminli Mali Müşavirlik değerlendirme ve tasdik raporuyla sonuçlandırılmasını isterler.

Teknopark bünyesinde bulunan ya da Ar-Ge faaliyetleriyle uğraşan firmaları açısından vergi indirimleri söz konusudur. Bu vergi indirimlerinin ve bazı teşviklerin sağlanmasında yeminli mali müşavirliğimiz danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılır. Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. Serbest Bölgelerdeki işlemlerde bir takım vergi istisnaları ve teşvikler söz konusudur. Yeminli mali müşavirliğimiz bu teşvik ve indirimler konusunda paydaşlarına hizmet vermektedir.

Revizyon Hizmetleri işletmelerin her hangi bir vergi incelemesi, sosyal güvenlik kurumu denetlemesi v.b kamu otoriteleri tarafından denetlenmesi durumunda eleştirilecek herhangi bir konunun ortaya çıkmamasını sağlamak adına işletmenin tüm işletmelerini hem işlemler yapılırken hem de işlemler yapıldıktan sonra geriden kontrol edip düzelttirerek yapılan bir inceleme teknikleri bütünüdür.

Transfer fiyatlandırması, ilişkili şirketlerin kendi aralarındaki mal veya hizmet transferlerinde bu ürün veya hizmetler için belirledikleri fiyatlandırma. Bu yöntemle birbirleriyle ilişkili şirketler birbirlerine fon transferini gerçekleştirme şansını yakalarlar ve daha bu şirketler daha az vergi yüküne sahip olan bölümüne aktarılan fonlarla birlikte toplamda daha az vergi yükü altında kalmış olurlar “vergiden kaçınma”. Özellikle uluslararası şirketlerin değişik ülkelerde bulunan şubelerine veya yapılanmalarına dönük gerçekleştirdikleri bu tarz işlemler yerel vergi otoritelerinin vergi matrah tabanlarının aşınmasına yol açtığı için son yıllarda devletler bu tarz şirketlerin kendi aralarındaki işlemlerde uyguladıkları fiyatları “transfer fiyatları” inceleme altına alıyor veya belirleme yoluna gidiyor. Türkiye’de söz konusu incelemeler Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulan Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlıkları tarafından incelenir.

Uluslararası Vergi Danışmanlık Hizmetleri kapsamında, çok uluslu firmalar ile Türkiye’de yerleşik kuruluşlara geniş kapsamlı uluslararası vergi danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Temel amacımız, müşterilerimize gerçek katma değer ve rekabet avantajı kazandıracak, ticari yararlar sağlayabilecek nitelikteki vergi hizmetleri sunmak.

Her geçen gün daha fazla küreselleşen dünyamızda, vergi uygulamalarında ortaya çıkan değişiklikler bireylerin kişisel varlıklarına ilişkin planlarını etkilerken; kişilerin servetlerine ilişkin yatırım, finansman, büyüme ve genişleme kararlarının alınmasında vergi mevzuatı belirleyici bir rol oynuyor. Bireylerin kararlarını doğrudan ilgilendiren vergisel ve hukuki konuların bazı durumlarda oldukça karmaşık olduğu bir gerçek. Bu hususların tüm yönleriyle ayrıntılı olarak ele alınması, gerek mali gerekse hukuksal açıdan arzu edilmeyen sonuçların ortaya çıkmasına engel olur.

Bizden Haberler

Pekcan Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik

Bizden Haberler

Pekcan Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik

Sirküler
BİLGİLENDİRME : Tüm Şirketler İçin Zorunlu! Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne Son Başvuru 31 Ocak

Değerli Mükellefimiz , Bilindiği üzere 01/01/2019 tarihinden itibaren elektronik yolla yapılan tebligat hizmeti Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılacak…

Sirküler
BİLGİLENDİRME : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilip Bankalara Bozdurulması Zorunluluğunun Uygulama Süresi Uzatıldı.

Değerli Mükellefimiz ; “2019-32/53” sayılı ve 03.03.2019 tarihli tebliğ 30703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ ile “Türk Parası Kıymetini…

Sirküler
BİLGİLENDİRME : Ekonomik Krizde Ne Yapılmalı !

Değerli Mükellefimiz ; Ekonomik kriz, başta Ülkemiz olmak üzere tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Ülkeler arasındaki ambargolar, gümrük vergisi oyunları v.s…