BİLGİLENDİRME : Ekonomik Krizde Ne Yapılmalı !

BİLGİLENDİRME : Ekonomik Krizde Ne Yapılmalı !

Değerli Mükellefimiz ;

Ekonomik kriz, başta Ülkemiz olmak üzere tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Ülkeler arasındaki ambargolar, gümrük vergisi oyunları v.s sert bir şekilde devam etmekte ve kolay kolayda bu ateş sönmeyecek gibi. Bu küresel kriz de Türkiye, bu ateş çemberinin dışında kalamayacağından küresel ticaret oyununda şirketlerin oldukça dikkatli adımlar atması gerekiyor. Öncelikle şirketler politikalarını uzun vadeli planlarla yeniden güncellemek zorunda. Bunun içinde maliyetleri düşürmekten, üretim modellerini değiştirmeye kadar birçok yöntem yer alıyor.

Küresel ekonomide artık yalnız başına ÜRETMEK  başarı olarak kabul edilmiyor. Ar-Ge yapan yenilik yapabilen , hayal kurabilenler ve kendi pazarlarını yaratabilenlerden olmak gerekir,

Türkiye’ye ciddi bir teknoloji transferi de yaşanıyor. Firmalar zor durumdaki fabrikaların altyapısını know -how ve patentleri ile birlikte satışa çıkarmış durumda patentler satın alınabilir,

İnsan kaynakların da hatır gönül ilişkilerini kenara bırakarak kurumsal kimlikle internet üzerinden çok sayıda CV ‘ ler den de yararlanılabilir, Özellikle KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, Kalkınma Ajansları, İGEME gibi kurumların teşvikleri yakından takip edin.

Adama göre iş değil İşe göre adam anlayışını hakim kılın.

Doğru stratejiyle uygulanmış bir reklamın size bumerang gibi geri döneceğinden emin olun.

Şirketler açısından kontrollü büyüme konusu ayrı bir önem taşıyor. Hakimiyetinizi kaybetmemek için, dışarıdan özel denetim ekipleriyle anlaşın ve firmanızı incelettirin. En fazla denetim ihtiyacı ise çok ortaklı şirketlerde oluşuyor.

Bugün küresel krizi fırsat bilen Türk KOBİ’leri, Yabancı ortaklıklar araştırın ortaklık veya satın almaya imza attın. Bu şirketler arasına siz de girebilirsiniz. Girmelisiniz. Özellikle Avrupalı firmalar üretim maliyetleri nedeniyle Türkiye’deki şirketlerle ortalıklara imza atmak istiyor. Bu ortaklık size küresel fırsat kapılarını açacaktır

Kurumsal ve finansal yönetim sistemlerini öğrenerek, gelenekselliğin getirdiği yüklerden kurtulabilirsiniz. Bugün şirketler kendilerine has geliştirilen finansal yazılımlar sayesinde maliyetlerini ciddi oranda aşağı çekiyor. Şirketinize özel olarak hazırlanmış gelir ve giderlerinizi anlık olarak görebildiğimiz finansal yazılımlar kullanın.

Stoklarınızı dikkatli bir şekilde takip edin fakat fazla katı davranmayın. Aksi halde satışlarınız azalacaktır.

Nakit akışınızı daha titiz bir şekilde takip edin.Tedarikçileriniz, partnerleriniz ve kiracılarınız ile kısa süreli ve daha az maliyetli sözleşmeler yapmaya çalışın. Hatta onlara para yerine ürün ya da hizmet takasını önerebilirsiniz.

Yapılsa iyi olur işlerini yapılması zorunlu işlerden ayırın ve çok gerekli olmayan harcamaları olabildiğince elimine etmeye çalışın.

Borçlarınızı azaltın ya da borç ödeme periyodunuzu esnetmeye çalışın ve anapara rezervi oluşturun. Mevcut müşterileriniz ile bağınızı koparmayın ve onların kriz dönemindeki reaksiyonlarını anlamaya çalışın Yapabiliyorsanız satışçılarınızın düzenli aralıklarla tüm müşterilerinizi aramasını sağlayın, hatta siz bile zamanınızın bir kısmını bu işe ayırabilirsiniz.

Para tahsilatları ile ilgili kararlı davranın.Müşterileriniz karşısında bu konuda sert bir tutum izlemek hoş olmayabilir ama uzun sürmesi muhtemel bir ekonomik durgunluğun etkileri karşısında kendinizi korumaya almanız gerektiğini de unutmayın.

 Pahalı ürünleri satın almayın ve büyüme planlarınızı bir süreliğine erteleyin.

Bankayla ilişkilerinizi güçlü tutmaya ve yatırımcılarınızın şirketinizin finansal durumu ile bilgi sahibi olduğundan emin olmaya çalışın. Ekonomik durgunluk dönemlerinde ilave krediler almak girişimciler için önerilen bir şey değildir

Kiraladığınız alanları daraltmak için yeni fırsatlar arayın.

Pazarda fazlasıyla agresif davranmanın tam zamanı.Aktif olarak yeni işlerin peşinde koşmalı.

Müşteri tabanınızı ne şekilde yaratacağınıza ve gelirlerinizi arttırmak için mevcut müşterilerinizi ne şekilde harekete geçireceğinize ilişki strateji geliştirirken, servis kalitesinin önemini asla göz ardı etmeyin. Hele ki, müşterilerinizin satın alma ve para harcama eğilimleri ekonomi kriz dönemlerinde en düşük seviyedeyken. Çalışanlarınızın operasyonel işlerin yanı sıra şirket politikalarında da söz sahibi olmasını sağlayın.

ACELE  EDEREK Çalışan sayınızı azaltıp, hizmet kalitenizden ödün vermeyin.Bir çok işverenin yararlanmadığı aşağıda da açıklanan iş kur destekli kısa çalışma ödeneğini iş kur tarafından karşılayabilirsiniz.Ayrıca yeni uygulamaya başlayan Devlet destekli ticari alacak sigortasından da yararlanabilirsiniz.

İŞ KUR DESTEĞİ OLAN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN İŞVERENLER YARARLANMALIDIR.

Kısa Çalışma Uygulaması 

Genel ekonomik, sektörel , bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa Çalışma Kapsamında;

* İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

* Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;· 

        İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Örneğin, onlara işten çıkarma yapılmadan şirket maliyetlerinin %15 azaltılıp azaltılamayacağını sorun. İşten çıkarma ya da çalışma saatlerinde azalmaya gitmek kaçınılmaz olacaksa şirket çalışanlarınızın çalışma programını dizayn etme sürecinde rol almasını sağlayın. Azalan çalışma saatleri, iş tanımı değişiklikleri, ortak iş paylaşımı ya da buna benzer alternatifler söz konusu olabilir. İyi öneriler için teşvik edici bir mekanizma kurun ve takım ruhunu güçlendirecek şeyler yapın.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasından Yararlanılmalı

 Devlet Destekli Alacak Sigortası 02.01.2019 Tarihi itibariyle kullanılmaya başlanmıştır. İşte Detayları;Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devlet destekli bir Alacak Sigortası havuzu kurulmuştur.

  • Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış yurt içi vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.
  • Sisteme dahil edilecek Kobi’ler merkezi risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecektir.
  • 120, 180 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacaktır.
  • Primler; azami %25 peşin ve geri kalanı 3 taksitle ödenebilir, tüm primin peşin ödenmesi durumunda %10 indirim yapılacaktır.
  • Prim tutarı Kobi’lerin toplam yurt içi alacak tutarı ve vadesine göre değişkenlik göstermektedir.
  • Kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüte düşmesini teminat altına almaktadır.

Başlayan kriz, elbette bir gün son bulacaktır. Önemli olan pazarın tekrar düzelmeye ve yükselmeye başladığı gün sizin ayakta kalabilmenizdir.