BİLGİLENDİRME : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilip Bankalara Bozdurulması Zorunluluğunun Uygulama Süresi Uzatıldı.

BİLGİLENDİRME : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilip Bankalara Bozdurulması Zorunluluğunun Uygulama Süresi Uzatıldı.

Değerli Mükellefimiz ;

“2019-32/53” sayılı ve 03.03.2019 tarihli tebliğ 30703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu tebliğ ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) değişiklik yapılmış olup ihracat bedellerinin 6 ay süre ile yurda getirilip bankalara bozdurulması uygulaması 1 yıla çıkarılmıştır.

Bilindiği üzere 04.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)” ile ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir banka aracılığı ile Türk Lirasına çevrilmesi zorunlu kılınmış ve uygulamanın 6 ay süresince (04.03.2019 tarihine kadar) geçerli olacağı düzenlenmiştir.

Bu Tebliğ ile uygulama süresi 6 daha ay uzatılmıştır. Buna göre, ihracat bedellerinin yurda getirilip %80’inin bir banka aracılığı ile Türk Lirasına çevrilmesi uygulaması 04.09.2019 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.

Söz konusu Tebliğ aşağıdaki gibidir.

3 Mart 2019 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30703

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin

Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/53)

MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.