BİLGİLENDİRME : Tüm Şirketler İçin Zorunlu! Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne Son Başvuru 31 Ocak

BİLGİLENDİRME : Tüm Şirketler İçin Zorunlu! Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne Son Başvuru 31 Ocak

Değerli Mükellefimiz ,

Bilindiği üzere 01/01/2019 tarihinden itibaren elektronik yolla yapılan tebligat hizmeti Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılacak olup bu tarihten itibaren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminden elektronik yolla yapılan tebligat hizmeti verilemeyecektir. Aşağıda Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne nasıl başvuru yapılacağına dair detaylı bilgilendirmeler mevcuttur.

Başvuru Ne zaman Yapılacak?

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanların 01.01.2019 tarihinden itibaren 1 ay içinde PTT’ye başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak, PTT yetkilileri başvurunun kendilerine değil şirket bilgilerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından PTT’den isteneceğini ve yine Bakanlık vasıtasıyla ilgili şirketlerin adreslerine ulaştırılacağı bilgisi verilmiştir. 06.12.2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği gereğince yürürlük 01.01.2019 tarihinde başlayacağından dolayı en geç 31.01.2019 tarihine kadar başvuruların tamamlanması gerekmektedir

Şirketler Başvuruyu Nasıl Yapacaktır?

Öncelikle https://basvuru.etebligat.gov.tr/ adresine tıklanarak ön başvuru yapılmalıdır.

Şirketlerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenebilecektir:

Şirketler Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı olduğundan MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

Bireysel Başvurular (Gerçek Kişiler) Nasıl Başvuru Yapacak?

Ön Başvuru

Gerçek kişiler PTT merkezlerine gelmeden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nde bulunan ön başvuru ekranından giriş yaparak sistemden ön başvuru numarası alırlar.

Elektronik imzanız yok ise sadece gerçek kişiler PTT merkezlerine gelmeden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nde bulunan ön başvuru ekranından giriş yaparak sistemden ön başvuru numarası alırlar. Alınan ön başvuru numarası ile başvuru sırasında kimlik bilgilerinin tespiti için geçerli olan bilgi ve belgelerle PTT merkezlerine müracaat ederek başvuru işlemleri tamamlanır.

Gerçek Kişiler İçin Online Başvuru

Sadece gerçek kişiler PTT merkezlerine gelmeden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ‘nde bulunan başvuru ekranından e-devlet, elektronik imza veya mobil imza ile PTT Merkezlerine gelmeden online olarak elektronik ortamda hesaplarını açabilirler.

PTT Merkezlerinden Başvuru;

Gerçek kişiler ve tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.

PTT başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder:

Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmi belge veya güvenli elektronik imza.

Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.

Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri. Tüzel kişiler, işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik bilgilerini gösteren bilgi ve belgeleri başvuru sırasında PTT’ye bildirir.

Başvuru Merkezleri

http://www.etebligat.gov.tr/basvuru-merkezleri/ web adresinde başvuru yapılacak PTT  merkezleri yer almaktadır.

UETS’ye Entegrasyon Nasıl Olacak.

Entegrasyon, kurum ile UETS arasında, güvenli olarak kurulan bağlantı üzerinden, web servis kullanılarak, kurumdaki sistemler ile Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminin, bir arada uyumlu olarak çalışmasını sağlayan sistemdir.

Kurum ile yapılan bu entegrasyon ile kurum, UETS altyapısını kullanabilmektedir.

Kurumunuz sistemi ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi arasında doğrudan gerçek ortam entegrasyonunun yapılması yerine öncelikle test ortamında entegrasyon sağlanması; testlerde başarılı olunması halinde, daha sonra gerçek ortam entegrasyonu yapılması gerekmektedir.

Kurumsal müşteriler, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi web ara yüzünden kullanabilecekleri gibi kendi Doküman Yönetim Sistemleri (DYS/EBYS) ile yapacakları entegrasyon ile kendi sistemleri üzerinden e-tebligat hesabına ulaşılabilir; ileti alım ve gönderimi yapılabilir.

Entegrasyon için kullanılacak Web Servis ve API Ptt tarafından ücretsiz olarak verilmektedir.

Test Ortamında Entegrasyon Nasıl Yapılır?

Test ortamında entegrasyon sağlanabilmesi için öncelikle herhangi bir PTT Merkezine başvuruda bulunarak E-tebligat hesap adresi alındıktan sonra, http://www.etebligat.gov.tr/entegrasyon/ tıklanarak ekranda örnekleri verilen UETS Test Ortamı Entegrasyon Talep Yazısı, UETS Test Ortamı Entegrasyon Talep Formu ile UETS Test Ortamı Entegrasyonu Taahhütnamesi’nin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Entegrasyon talebinizin gereğinin sağlanabilmesi için talep yazınızın son imzacıdan çıkıp tarih ve sayı aldıktan sonra, tanzim edilen talep formu ve taahhütname (tarih ve imza atılması suretiyle) ile birlikte posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Gerçek Ortamda Entegrasyon Nasıl Yapılır?

Test ortamında sağlanan entegrasyonun gerçek ortama aktarılması hususunda talebinizin olması durumunda, http://www.etebligat.gov.tr/entegrasyon/ tıklanarak ekranda örnekleri verilen UETS Gerçek Ortam Entegrasyon Talep Yazısı ile UETS Hizmeti Entegrasyon ve Entegrasyon Desteğine İlişkin Taahhütname’nin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Entegrasyon talebinizin gereğinin sağlanabilmesi için talep yazınızın son imzacıdan çıkıp tarih ve sayı aldıktan sonra, tanzim edilen taahhütname (tarih ve imza atılması suretiyle) ile birlikte posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne direk web servis client yazarak ya da .net ve Java ortamlarında sunulan API’leri kullanarak erişebilirsiniz.

PTT API’sini temin edebilmek için yukarıda bahsi geçen UETS web servis entegrasyonu talep yazılarınızda bu hususa değinmeniz ve yazı ekine de http://www.etebligat.gov.tr/entegrasyon/ tıklanarak ekranda örneği verilen API Taahhütmesini eklemeniz gerekmektedir.

UETS Test ve Gerçek Ortam Entegrasyonu hususunda daha ayrıntılı bilgi almak için info@ptt.gov.tr adresine mail atabilirsiniz.