BİLGİLENDİRME : 2022/24 USTALIK TELAFİ PROGRAMI

 • Programın temel amacı çalışanların mesleki niteliklerini geliştirmek ve bunu kalfa/usta seviyesinde belgelendirmektir.
 • Bu programın en önemli noktası, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğundan sürekli muafiyet alabilme imkânı sağlamasıdır.
 • Program sonunda verilecek ustalık belgesinin Europass özelliği vardır ve çalışana uluslararası çalışma yetkinliği vermektedir.
 • Aynı zamanda sağladığı teşvik ile işletmelere önemli ölçüde maddi destek de sağlamaktadır. Sağlanan destek program süresince, programa dahil olan personel sayısı * asgari ücretin yarısı kadardır. Bir başka ifade ile 2022 yılı için her kişi için 17.875 TL teşvik sağlanmaktadır. Bu tutar doğrudan nakdi bir destek olup, herhangi bir borçtan mahsup vb. yapılmamaktadır.
 • Ayrıca personeller belgelendirildiği ve kendilerine verilen eğitim sebebiyle, olası iş kazası ve meslek hastalıklarında işveren kusur oranında azalma olacaktır.
 • Ustalık telafi programı, Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programı kapsamında, 33 alan ve 183 dalda uygulanmaktadır. Bu sebeple, işyerleri hem sektörel ve faaliyet bakımından, çalışanlar da hem mezuniyet hem de fiili yaptıkları iş bakımından incelenmektedir.
 • Ustalık telafi programı alanlarında/dallarında hizmet veren her işletme, hangi yılda mezun olduklarına bakılmaksızın tüm lise ve üniversite mezunu çalışanlarını programa dahil edebilir.
 • İşverenler aranan şartları karşılayan çalışanlarını programa dahil edebildiği gibi öğrenci talebinde de bulunup bu teşvikten yararlanabilmektedir. Programın süresi ilgili alan/dalın çerçeve öğretim programında belirtilen süre kadar olup en fazla 27 hafta olarak uygulanır. Programın eğitim içeriğinin tamamı işletmelerde yapılır.
 • Öğrenciler ustalık beceri sınavına, eğitimlerini tamamladıkları tarih itibariyle açılacak ilk sınav döneminde alınır. Sınav işletmelerde yapılacaktır.
 • Eğitim sonunda başarılı olanlara Ustalık Belgesi düzenlenir.
 • Eğitime bir işletme ile sözleşme yapılması akabinde başlanır.
 • Eğitim süresince, işveren çalışanın sigortasını ödemeye devam ederken MESEM tarafından da meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı sigorta yapılır.
 • Meslek grupları ile MESEM programları analizi işyeri çalışanların fiili yaptıkları işler esas alınacağından meslek koduna da dikkat edilmesi önem arz eder.
 • Bu programa dahil olabilmek için işyerinde usta eğiticinin olması gereklidir. İşletmelerde bulunan her bir usta öğretici belgesi sahibi için 40 kişilik başvuru yapılabilir.