Yazı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

Transfer fiyatlandırması kavramı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde düzenlenmiştir ve ilgili madde şu şekildedir ; Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat...

Yazı

İndirimli Kurumlar Vergisi  (5838 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen madde)Madde 32/A

(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve (6322 sayılı kanunun 39.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012)Ekonomi Bakanlığı(***) tarafından teşvik belgesine...

Yazı

BİLGİLENDİRME : 2023/02 5 Milyon TL üzeri Kredi Kullanan Firmalar TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Üzerinden Verilecek Döviz Pozisyon Raporları Hk

Bankalar Firmalara Bilgilendirme Mailleri Göndermeye Başladı. Bankalar tarafından bugünlerde 5 Milyon TL üzeri kredi kullanan firmalara mailler gönderilmeye başlandı. Mailin içeriği firmaların döviz pozisyonlarının aylık olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilmesi ile ilgili. TCMB bünyesinde reel sektörün döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sisteminin kapsamı genişletildi. Bilindiği üzere Sistemik Risk...

Yazı

BİLGİLENDİRME : 2023/01 Bazı Alacakların Yapılandırılması-Matrah Artırımı Tebliği

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun 1 Seri No’lu Genel Tebliği” 25/3/2023 tarih ve 32143 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ 198 sayfa ve eklerinden oluşmakta olup içeriğinde; Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ait alacakların yapılandırılmasına, Mevcut...

Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/27 FİRMALARIN VERGİ İNCELEMESİNE KONU OLMAMASI İÇİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

VERGİ İNCELEMESİNE ALINMA NEDENLERİ Riskli Mükellefler (RAM İncelemeleri) Dijitalleşmenin artması, mükelleflerin mükellefiyetlerine ilişkin verilerini kendi elleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile paylaşması yahut mükellefe dair verilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile mükellefin etkileşimde bulunduğu banka, şirket ve şahıslar tarafından karşılık bildirim ve beyanda bulunulması nedeniyle, Bakanlık birimlerinin ellerinde mükellefe ait birçok veri bulunmaktadır. Bu...

Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/26 Konaklama Vergisi Uygulaması 01/01/2023 Tarihinden İtibaren Başlıyor.

“Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği” 14/12/2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ ile ilgili özet açıklamalar aşağıdaki gibidir. Konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir.Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabidir.Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak...

Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/25 FİRMALARIN 2023 YILINDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR

2023 yılında  aşağıda maddeler halinde özetlediğimiz hususlara firmaların, dikkat etmeleri halinde, işleri daha sağlıklı yürüyecek, gereksiz yere ceza ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmayacaklardır. 1-) Türk Ticaret Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden fatura ve gider pusulalarında İşletmelerin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi ile internet sitesi kurma zorunluluğu var ise tescil edilen internet sitesi adresinin gösterilmesi gerektiğini,...

Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/24 USTALIK TELAFİ PROGRAMI

Programın temel amacı çalışanların mesleki niteliklerini geliştirmek ve bunu kalfa/usta seviyesinde belgelendirmektir. Bu programın en önemli noktası, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğundan sürekli muafiyet alabilme imkânı sağlamasıdır. Program sonunda verilecek ustalık belgesinin Europass özelliği vardır ve çalışana uluslararası çalışma yetkinliği vermektedir. Aynı zamanda sağladığı teşvik ile işletmelere önemli ölçüde maddi destek de sağlamaktadır. Sağlanan destek program...

BİLGİLENDİRME : 2022/23 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (7420 Sayılı Kanun)
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/23 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (7420 Sayılı Kanun)

“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 09/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu kanun 53 maddeden oluşmakta olup değişik konularda düzenleme yapılmaktadır. Vergi mevzuatı düzenlemeleri ile ilgili bölümler özetle şöyledir. KANUNUN YAYIMI TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN DÜZENLEMELER. 1.Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutlarda elektrik enerjisi üretip...