BİLGİLENDİRME 2022/15 KONU: İHRACAT VE ÜRETİMDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İÇİN KURUMLAR VERGİSİNİN 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANMASI
Yazı

BİLGİLENDİRME 2022/15 KONU: İHRACAT VE ÜRETİMDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İÇİN KURUMLAR VERGİSİNİN 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANMASI

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7351 Sayılı Kanunun” 15. maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32.maddesine yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralar eklenmiş ve yapılan düzenlemeler uyarınca; İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan...

BİLGİLENDİRME : 2022/14  KONU: Yeniden Değerlemeye İlişkin Tebliğ
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/14 KONU: Yeniden Değerlemeye İlişkin Tebliğ

Bilindiği üzere, 26 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ; VUK’nun mükerrer 298. maddesine eklenen (Ç) fıkrasıyla, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemlerde, kapsama giren mükelleflerin, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabilme, (Sürekli Yeniden Değerleme), (7338 Sayılı Kanun. Madde:31) Vergi...

BİLGİLENDİRME : 2022/13
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/13

Son olarak 26 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7338 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle nakdi sermaye artışlarında faiz indiriminden yararlandırılırken, sermaye artışlarından gelen nakdin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin banka dekontunu vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir.

BİLGİLENDİRME :2022/12  KONU:İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenleme
Yazı

BİLGİLENDİRME :2022/12 KONU:İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenleme

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21.04.2022 tarih ve 1150193 sayılı yazısı uyarınca,  İhracat Genelgesinin “terkin” başlıklı 28’inci maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan 30.000 ABD Doları ibareleri 15.000 ABD Doları olarak değiştirilmiş olup, mezkur değişikliğin yürürlük tarihi 25.04.2022 olarak belirlenmiştir.

BİLGİLENDİRME :2022/11   KONU: KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPAN TEBLİĞ YAYIMLANDI
Yazı

BİLGİLENDİRME :2022/11 KONU: KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPAN TEBLİĞ YAYIMLANDI

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No’lu Tebliğ, 21/04/2022 tarih, 31816 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.) Yayımlanan Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı bölümleri değiştirilmiş olup yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir: 1.KDV Mükelleflerine İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Getirildi KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (KDV GUT) (I/C-2.1.2.) bölümüne ilave edilen “2.1.2.5. İsteğe...

BİLGİLENDİRME : 2022/10   KONU:TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/10 KONU:TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

19.04.2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66) ile  28.02.2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme...

BİLGİLENDİRME : 2022/09  KONU:Gelir, Kurumlar, KDV ve Vergi Usul Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/09 KONU:Gelir, Kurumlar, KDV ve Vergi Usul Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Gelir Vergisi Kanunu,Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanununda değişiklikler yapan “7394 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu kanunla...

BİLGİLENDİRME : 2022/08    KONU:GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNE YENİ TEŞVİK
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/08 KONU:GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNE YENİ TEŞVİK

Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yatırımlara yeni teşvik geldi. Güneş Enerjisi yatırımları ve rüzgar enerjisi yatırımları yeni yapılan değişiklik ile birlikte yatırım yeri farketmeksizin 4. bölge teşvikleri kapsamına alınmış ve kurumlar vergisi, SGK, KDV ve Gümrük Vergisi desteklerinden yararlanabilir duruma gelmiştir. Daha üst bölgelerdeki (5 ve 6. bölgeler) ise bulunduğu bölgenin teşviklerinden yararlanacaktır. GES Yatırım...

BİLGİLENDİRME: 2022/07 KONU: KONU: TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN YABANCI PARALAR VE ALTIN HESAPLARI İÇİN KUR FARKI, FAİZ, KAR PAYI İLE DİĞER KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ  
Yazı

BİLGİLENDİRME: 2022/07 KONU: KONU: TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN YABANCI PARALAR VE ALTIN HESAPLARI İÇİN KUR FARKI, FAİZ, KAR PAYI İLE DİĞER KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ  

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ değişikliği ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14’üncü madde ile 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk lirasına çeviren ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren mükelleflere elde etmiş...

BİLGİLENDİRME : 2022/06 KONU:TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV ORANI %1’E İNDİRİLDİ
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/06 KONU:TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV ORANI %1’E İNDİRİLDİ

(5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 13/02/2022 tarih, 31749 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır) Yayımlanan Karar ile “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”da yapılan değişiklikle; et, balık, çay, kahve, peynir, şeker, süt, su, meyve, kuruyemiş gibi temel gıda ürünlerindeki KDV oranı 14 Şubat, Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere %8’den, %1’e indirildi. 1)...