BİLGİLENDİRME : 2022/22 KDV Tebliğinde Değişiklik.
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/22 KDV Tebliğinde Değişiklik.

Katma Değer Vergisi 43 seri numaralı tebliğ 25/10/2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Bu tebliğ ile KDV genel uygulama tebliğinde yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. TEVKİFAT İŞLEMLERİNDE BEYAN EDİLEN KDV TUTARININ İNDİRİM ZAMANI Bilindiği üzere KDV Tevkifatı; Teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin alıcı tarafından, “Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin...

BİLGİLENDİRME : 2022/21 İhracatçılara Sağlanacak Yeni Destekler HK.
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/21 İhracatçılara Sağlanacak Yeni Destekler HK.

“5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 18 Ağustos 2022 tarih ve 31927 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı” Kararla İhracatçılara çeşitli alanlarda yapılacak destekleme miktar ve şartları belirlendi. Kararla bu alanda yayımlanmış birçok tebliğ ve karar birleştirildi. Karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + YÎ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir. Karar kapsamında haksız ve/veya yersiz olarak alındığı tespit...

BİLGİLENDİRME : 2022/20 Yatırımlara  Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına  İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/20 Yatırımlara  Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

“Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de “ Değişiklik yapan tebliğ 01 Ekim 2022 tarihli ve 31970 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu tebliğ ile 2019/1 no’lu tebliğin 3,6,9 ve 13.maddelerinde değişik veya ilaveler yapılmıştır. Söz konusu tebliğ ile; Nitelikli personel desteğinden yararlanma şartları belirlenmiş ve destekten yararlanılacak tutarın tespitinde...