BİLGİLENDİRME: 2022/05 KONU: Gaz akışına dair teknik sorunların yanı sıra İran’ın kışın artan iç talebi ve yetersiz altyapısı nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara istinaden BOTAŞ’ın sanayi kuruluşlarına ve doğalgazla elektrik üreten santrallere gönderdiği talimatta günlük tüketimlerin ortalamanın yüzde 60’ı ile sınırlandırıldığı açıklanmıştır. TEİAŞ internet sitesinde yayınlanan duyuru uyarınca; söz konusu arızadan dolayı Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerine gaz kısıntısı uygulanacağı ve arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla elektrik kesintisi gerçekleştirileceği belirtilmiştir. OSB’lerde yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle işin durması hususunu İş Hukuku perspektifinden değerlendirmek gerekliliği hasıl olmuştur.
BİLGİLENDİRME:2022/04 KONU:E-Belge Uygulamasında Yapılan Değişiklik ve İlaveler
Yazı

BİLGİLENDİRME:2022/04 KONU:E-Belge Uygulamasında Yapılan Değişiklik ve İlaveler

509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapan 535 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Bu Tebliğ değişikliği ile; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarının kapsamı genişletilmiş ve e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Gider Pusulası...

BİLGİLENDİRME :2022/03 KONU:7351 Sayılı Kanun 22.01.2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı.
Yazı

BİLGİLENDİRME :2022/03 KONU:7351 Sayılı Kanun 22.01.2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı.

Bu kanun ile; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu V Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununda değişiklikler ve ilaveler yapmıştır. Yapılan düzenlemeler özetle şöyledir. Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu...

BİLGİLENDİRME : 2022/02 KONU: GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANI
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/02 KONU: GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANI

I. GİRİŞ Gider Pusulasının Kullanım Alanı Genişletilmiş ve Bazı Belgelerin Gider Pusulası Yerine Geçeceği Hükme Bağlanmıştır Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 234 üncü maddesi, 7338 sayılı Kanun’un 23 üncü maddesi ile 1 Kasım 2021 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve; Vergi mükelleflerinin fatura ve benzeri belge veremeyenlerden aldıkları mal veya hizmetlerin gider pusulası ile belgelenmesi esası...

BİLGİLENDİRME:2022/01 KONU:2022 Yılında Firmaların Dikkat Etmesi Gereken Konular
Yazı

BİLGİLENDİRME:2022/01 KONU:2022 Yılında Firmaların Dikkat Etmesi Gereken Konular

 Yeni yılla birlikte zaman içerisinde yapılması gereken işlemler, dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bu bilgilendirme mailinde sizlere hatırlatmak istiyoruz Maddeler halinde inceleyeceğimiz 2022 yılında yapılması gerekenler ve dikkat edilmesi gereken konular aşağıda siz değerli mükelleflerimize sunulmuştur. 1-) Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin Yapılması Anonim şirketler ve eğer kullanıyorlar ise Limited şirketler yönetim kurulu karar...