BİLGİLENDİRME : 2023/01 Bazı Alacakların Yapılandırılması-Matrah Artırımı Tebliği

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun 1 Seri No’lu Genel Tebliği” 25/3/2023 tarih ve 32143 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Tebliğ 198 sayfa ve eklerinden oluşmakta olup içeriğinde;

  • Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ait alacakların yapılandırılmasına,
  • Mevcut ve muhtemel ihtilafların sonlandırılmasına,
  • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin durumuna,
  • Matrah ve vergi artırımına,
  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesine,
  • Kanunun Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ve İnceleme ve tarhiyat

safhasında bulunan işlemler başlıklı 3 ve 4 üncü maddeleri hükümlerinden yararlananların Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması karşısındaki durumuna,

  • Öğrenim ve katkı kredileriyle ilgili feri alacakların terkinine,