BİLGİLENDİRME : 2022/08    KONU:GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNE YENİ TEŞVİK

BİLGİLENDİRME : 2022/08 KONU:GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNE YENİ TEŞVİK

Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yatırımlara yeni teşvik geldi.

Güneş Enerjisi yatırımları ve rüzgar enerjisi yatırımları yeni yapılan değişiklik ile birlikte yatırım yeri farketmeksizin 4. bölge teşvikleri kapsamına alınmış ve kurumlar vergisi, SGK, KDV ve Gümrük Vergisi desteklerinden yararlanabilir duruma gelmiştir. Daha üst bölgelerdeki (5 ve 6. bölgeler) ise bulunduğu bölgenin teşviklerinden yararlanacaktır.

GES Yatırım teşvik belgesi ve RES yatırım teşvik belgesi Sanayi Bakanlığı’ndan alınmaktadır. 

Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yatırımların faiz/kâr payı desteği hariç olmak üzere en az 4’üncü bölgedeki desteklerden yararlanmasının önünü açıldı.

Yatırım teşvik mevzuatında yapılan değişiklik ile;

“Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar.” yatırım teşvik belgesi dolayısıyla yatırım teşviklerinden yararlanamamaktadır.

Buradan hareketle  240 KW  ve üzerindeki güneş enerjisi elektrik üretimi yatırımları yatırım teşviklerinden yararlanabilecektir.