BİLGİLENDİRME :2022/12  KONU:İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenleme

BİLGİLENDİRME :2022/12 KONU:İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenleme

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21.04.2022 tarih ve 1150193 sayılı yazısı uyarınca,  İhracat Genelgesinin “terkin” başlıklı 28’inci maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan 30.000 ABD Doları ibareleri 15.000 ABD Doları olarak değiştirilmiş olup, mezkur değişikliğin yürürlük tarihi 25.04.2022 olarak belirlenmiştir.