BİLGİLENDİRME : 2022/20 Yatırımlara  Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına  İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

BİLGİLENDİRME : 2022/20 Yatırımlara  Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

“Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(2019/1)’de “ Değişiklik yapan tebliğ 01 Ekim 2022 tarihli ve 31970 sayılı Resmi Gazetede

yayımlandı.

Söz konusu tebliğ ile 2019/1 no’lu tebliğin 3,6,9 ve 13.maddelerinde değişik veya ilaveler yapılmıştır.

Söz konusu tebliğ ile;

  • Nitelikli personel desteğinden yararlanma şartları belirlenmiş ve destekten yararlanılacak tutarın tespitinde Yeminli Mali Müşavir Raporu şartı getirilmiştir.
  • Enerji desteğinden yararlanmada müstakil sayaç kullanmanın esas olduğu, bu mümkün olmadığında ve ortak sayaç kullanımında destek tutarının hesaplamasında nasıl hareket edileceği açıklanmıştır.
  • Kurum aktifine kayıtlı sabit kıymetlerinin tutarının hesabı ile ilgili açıklama yapılmıştır.
  • Kısmen işletmeye geçiş döneminde sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanılabilmesi için ilave istihdam ve yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun aranacağı açıklanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221001-2.htm