BİLGİLENDİRME : 2022/21 İhracatçılara Sağlanacak Yeni Destekler HK.

BİLGİLENDİRME : 2022/21 İhracatçılara Sağlanacak Yeni Destekler HK.

“5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 18 Ağustos 2022 tarih ve 31927 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı”

  • Kararla İhracatçılara çeşitli alanlarda yapılacak destekleme miktar ve şartları belirlendi.
  • Kararla bu alanda yayımlanmış birçok tebliğ ve karar birleştirildi.
  • Karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + YÎ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.
  • Karar kapsamında haksız ve/veya yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilecektir.
  • Kararla; Şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlatması, tutundurulması ve markalaşmasmın desteklenmesine yö nelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması düzenlenmektedir.

İhracatçılara sağlanan teşvikler özetle aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.

DESTEK ADIAÇIKLAMAORAN YÜZDE (%)MAKSİMUM DESTEK TUTARI (TL)
Pazara Giriş Belgesi DesteğiŞirket başına-Yıllık504.000.000,00
Pazara Giriş Projesi Hazırlama DesteğiEn Fazla 2 Adet50200.000,00
Yurtdışı Pazar Araştırması DesteğiYılda Azami 5 defa- En Fazla 20 Defa50100.000,00
Yurtdışı Fuar DesteğiAzami 10 Fuar75750.000,00
Yurtiçi Fuar DesteğiAzami 3 Fuar5080.000,00
Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım DesteğiFaiz desteği507.500.000,00
Küresel Tedarik Zinciri DesteğiEn fazla 1 adet yetkinlik projesi5015.000.000,00
Birim Kira DesteğiHer 1 ülke içi en fazla 4 у11502.000.000,00
Tanıtım DesteğiEn fazla 4 yıl502.500.000,00
Eximbank’m Uyguladığı Faiz Oranı İle CIRR Arasındaki Farkın Desteklenmesi Ve Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin DesteğiYıllık Bazda 20.000.000,00
Tasarım Ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği3 yıl süresince505.000.000,00
Tasarımcı Şirket Ve Tasarım Ofisi Desteği4 yıl süresince505.000.000,00
Gemi Ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteği5 yıl süresince503.000.000,00
Çok Kanallı Zincir Mağaza DesteğiToplam bazda yıllık5020.000.000,00
 Bağlantıya Ulaşmak için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220818-16.pdf