BİLGİLENDİRME : İhracat Bedelinin Yurda Getirmesi Hakkındaki Tebliğde Yapılan Değişiklikler

BİLGİLENDİRME : İhracat Bedelinin Yurda Getirmesi Hakkındaki Tebliğde Yapılan Değişiklikler

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 5. mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanan 2019-32/56 sayılı tebliğ ile 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (2018-32/48 no.lu) aşağıdaki değişiklikler yapılarak 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Özellik arz eden hususlar aşağıda özetlenmiştir.

1. İhracat bedelini bozdurma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Tebliğin getirdiği en önemli değişiklik, ihracat bedelinin bozdurulma şartının kaldırılması olmuştur. Tebliğin 1. 2. Ve 3. maddeleriyle bu değişiklik getirilmiştir. Döviz olarak bankalar aracılığıyla yurda getirilen ihracat bedeli DAB ’a bağlanmadan, yani TL’ye çevrilmeden serbestçe tasarruf edilebilecektir.

2. İhracat bedelinin yurda getirildiğinin tevsiki için bankalarca İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenecek.

Bankalara getirilen ihracat bedelinin bozdurulması zorunlu olmadığından, ihracat bedelinin süresinde yurda getirildiği ve mevzuata uygunluğunun tevsiki için bankalarca “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” düzenlenecek ve ihracat hesabının kapatılması bu belgeye göre yapılacaktır. Ayrıca geçici madde 1’e göre ihracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınana kadar “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” yerine bankalarca Döviz Alım Belgesinin kullanılması mümkündür.

3. Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla 30.000 USD ’ye kadarki ihracatların yurda getirilme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Tebliğin 7.maddesiyle, 2018-32/48 no.lu tebliğin 10. maddesi değişmiştir. Buna göre her bir gümrük beyannamesi itibarıyla 30.000 USD ’ye kadarki tutarın yurda getirilme zorunluluğu kaldırılmıştır. Buna göre 30.000 USD ’nin altındaki tüm beyannameler bankalarca terkin edilecektir. Ayrıca ihracat bedeli 30.000 USD ’nin üzerinde olup, yurda getirilemeyen tutar 30.000 USD ’nin altındaysa yine bu beyannameler de terkin edilecektir.

4. 31.12.2019 itibariyle açık olan dosyalar için de yukarıdaki değişikler geçerli olacaktır.

Tebliğ 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak “Geçici Madde 1”’e göre 31.12.2019 itibariyle açık olan ihracat hesapları için, bu tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanacaktır. Yani 31.12.2019 öncesinde ihraç edilmiş ama henüz TL’ye çevrilmemiş dövizler serbestçe kullanılabilecek ve 30.000 USD ’ye kadar olan açık hesaplar terkin edilecektir.