BİLGİLENDİRME : VERBİS’ E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI

Değerli Mükellefimiz

6698 sayılı Kanun’un 16. maddesi uyarınca Kurul tarafından belirlenmiş objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle bazı veri sorumlularına VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt yükümlülüğü getirilmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 03.09.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/265 sayılı kararla VERBİS kayıt kriterleri ve kayıt için son tarihler belirtilmiştir. İlgili kararda;

·        Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına VERBİS’e kayıt olmaları için 31.12.2019 tarihine kadar süre verilmesine,

·        Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına VERBİS’e kayıt olmaları için 31.12.2019 tarihine kadar süre verilmesine,

·        Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço sayısı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına VERBİS’e kayıt olmaları için 30.03.2020 tarihine kadar süre verilmesine,

·        Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına ise VERBİS’e kayıt olmaları için 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesine,

karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen kriterler göz önüne alındığında Şirket’in 31.12.2019 tarihine kadar VERBİS kaydının tamamlanması ve kişisel veri işleme envanterinin sistem üzerinden girilmesi zorunludur. Söz konusu yükümlülüğe aykırı davranılması halinde 6698 sayılı Kanun’un 18/1-ç bendi uyarınca 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası verilecektir. 

VERBİS’e kayıt işlemlerinin ve VERBİS’e bağlı olarak irtibat kişisi atama işlemleri Pekcan Denetim tarafından yürütülebilecek olup Kurul’un resmi internet sitesi olan www.kvkk.gov.tr üzerinden işlemler gerçekleştirilecektir.  Detaylı bilgilendirme için tarafımızla iletişime geçiniz.