BİLGİLENDİRME:2022/01 KONU:2022 Yılında Firmaların Dikkat Etmesi Gereken Konular

BİLGİLENDİRME:2022/01 KONU:2022 Yılında Firmaların Dikkat Etmesi Gereken Konular

 Yeni yılla birlikte zaman içerisinde yapılması gereken işlemler, dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bu bilgilendirme mailinde sizlere hatırlatmak istiyoruz

Maddeler halinde inceleyeceğimiz 2022 yılında yapılması gerekenler ve dikkat edilmesi gereken konular aşağıda siz değerli mükelleflerimize sunulmuştur.

1-) Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin Yapılması

Anonim şirketler ve eğer kullanıyorlar ise Limited şirketler yönetim kurulu karar defterlerini 2022 yılı ocak ayı sonuna kadar kapanış tasdiklerinin yapılması gerekmektedir.

2-) Fiziki Ortamda Defter Tutanlar Yevmiye Defterlerini 30 Haziran 2022 Tarihine Kadar Kapanış Tasdiki Yaptırmalı

2021 yılı defterlerini fiziki ortamda tutan Anonim şirketler ve Limited şirketler 2021 yılına ait yevmiye defterlerini 30.06.2022 tarihine kadar kapanış tasdiki için notere onaylatmaları gerekmektedir.

Elektronik ortamda defter tutanlar için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

2021 yılında defterlerini elektronik ortamda tutan mükelleflerin defterlerini aylık veya geçici vergi dönemlerinde elektronik ortamda yüklemelerinden dolayı 2021 yılına ait defterlerini notere onaylatma zorunluluğu yoktur.

3-) Elektronik Ortamda Defter Tutanların Defter Yükleme Tercihleri İçin Son Tarih 31.01.2022’dir.

2022 yılında defterlerini elektronik ortamda tutacak olan mükelleflerin defter yükleme dönemini aylık veya geçici vergi tarihlerinde 3 aylık olarak yükleme hakları bulunmaktadır. Defter yükleme tercihinde bulunmak için son tarih 31.01.2022’dir.

Yükleme süresi tercihinde bulunmayanların yükleme zamanı aylık olarak seçilir.

Defter yükleme tercihinde bulunmayan veya süresinde ilgili tercihi yapmayanların defterleri otomatik olarak aylık bildirim şeklinde seçilir.

4-) 2021 Yılına Ait Brüt Satış Tutarı 5 Milyon TL ve Üzerinde Satış Yapanlar 01.07.2022 Tarihine Kadar E-Fatura Sistemine Geçmek Zorundadır.

2021 yılında brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan firmaların en geç 01.07.2022 tarihine kadar elektronik fatura sistemine dâhil olmak zorundadır.

5-) 2021 Yılına Ait Brüt Satış Tutarı 5 Milyon TL ve Üzerinde Satış Yapanlar 01.01.2023 Tarihinde E-Defter Sistemine Geçmek Zorundadır.

2021 yılında brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan firmaların 01.01.2023 tarihi itibarıyla elektronik defter sistemine geçmek zorundadır.

6-) E-Fatura Uygulamasına Dâhil Olmayan Mükellefler Düzenleyecekleri Fatura Belirli Bir Tutar Üzerinde İse E-Arşiv Fatura Olarak GİB Portal Üzerinden Düzenlemeye Devam Edeceklerdir.  

E-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olmayan mükellefler tarafından vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dâhil toplam tutarın 30 Bin TL’yi aşması halinde ve vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların, vergiler dâhil toplam tutarı 5 Bin TL’yi aşması halinde, faturalarını e-Arşiv Fatura olarak GİB Portal üzerinden düzenlemesi zorunludur.

7-) 2021 yılında Brüt Satış Hasılatı 25 Milyon TL ve Üzeri Olan Firmaların E-İrsaliye Geçmesi Gerekmektedir.

2021 yılında brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri e-fatura uygulamasına kayıtlı olan firmaların en geç 01.07.2022 tarihinde E-İrsaliye uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

😎 Ticaret Sicil Gazetesi 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Sadece Dijital Olarak Yayımlanacaktır.

 Ticaret sicil gazetesi 01.01.2022 tarihinden itibaren sadece dijital olarak yayımlanacaktır. Kâğıt ortamında baskı olmayacaktır.

9-) 2022 Yılı İtibariyle Asgari Ücretliler Gelir ve Damga Vergisinden İstisnadır.

2022 yılından itibaren uygulanmak üzere asgari ücretliler gelir ve damga vergisinden istisna tutulmuştur.
 Diğer ücretlilerinde ücretlileri asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden istisna edilmiştir.

 Ücretleri asgari ücret üzerinde olan hizmet erbabının ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısımları gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna tutulmuştur.

Vergi İstisnası Nasıl Hesaplanır?

Örnek; Aylık brüt ücreti 10.000-TL olan personelin Ocak/2022 dönemine ait ücret hesaplama şekli aşağıdaki gibidir; (*) Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

Brüt Ücret – 10.000,00-TL
Brüt Tutar10.000,00
SGK İşçi Payı (%14)1.400,00
SGK İşsizlik İşveren Payı (%1)100,00
Gelir Vergisi Matrahı8.500,00
Gelir Vergisi (%15)1.275,00
Gelir Vergisi İstisnası4.253,40
İstisna Gelir Vergisi (%15)638,01
İstisna Sonrası Gelir Vergisi636,99
Damga Vergisi Matrahı10.000,00
Damga Vergisi (%0759)75,90
Damga Vergisi İstisnası5.004,00
İstisna Damga Vergisi (%0759)37,98
İstisna Sonrası Damga Vergisi37,92
Net Ücret7.825,09
   
İşveren SGK primi (%15,5)1.550,00
İşveren İşsizlik Primi (%2)200,00
İşveren Maliyeti11.750,00

10-) Tüm Ücretlilerden Asgari Geçim İndirimi Kaldırılmıştır.

Asgari geçim indirimi 2022 yılı ve takip eden yıllar için kaldırılmıştır.

11-) Gelir ve Damga Vergisi İstisnası Memurlar İçinde Uygulanacaktır.

01.01.2022 tarihinden itibaren istisna uygulaması tüm hizmet erbabı için uygulanacağından istisna tutarları memurlarından da asgari ücrete kadar olan kazançlarına isabet eden gelir vergisi ve damga vergisi tutarları içinde uygulanacaktır.

12-) Asgari Ücretli Çalışanın İşveren Maliyeti 5.879,70-TL’dir.

2022 yılı itibariyle asgari ücretli olarak çalışmakta olan bir personelin işverene toplam maliyeti 5.879,70-TL’dir.

13-) İşyeri Kira Ödemelerinde Stopaj Oranı %20’dir.

2022 yılında gerçek kişiden yapılan işyeri kira ödemelerinde uygulanacak stopaj oranı %20’dir.

14-) İşyeri Kira Ödemelerinde KDV oranı %18’dir.

2022 yılında işyeri kira ödemelerinde uygulanacak KDV oranı %18’dir.

15-) İşyeri Kira Ödemeleri Banka Üzerinden Ödenmelidir.

İşyeri kira ödemeleri ne kadar olursa olsun banka üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

16-) 2022 Yılında Binek Otomobiller için Uygulanan Gider Kısıtlaması Tutarları Güncellenmiştir.

 • Binek araç kiralamalarda tek bir araç için gider yazma üst sınırı KDV hariç:8.000 –TL
 • Sıfır araç için alım tutarı amortisman olarak indirim yapılabilecek tutar: 230.000 –TL
 • Sıfır araç için ÖTV ve KDV tutarları gider veya maliyet yazılabilecek sınır: 200.000 –TL
 • İkinci el araçlarda kanunen kabul edilen gider olarak amortisman sınırı: 430.000 –TL

17-) Mesken Kira Gelirleri İçin Uygulanan İstisna Tutarı 2022 Yılı İçin Güncellenmiştir.

2022 yılında Mesken Kira Gelirleri İçin Uygulanan İstisna Tutarı: 9.500 –TL

18-) Vergiden Müstesna Yemek Tutarı 2022 Yılı İçin KDV Hariç 34,00-TL Olarak Belirlenmiştir.

İşverenlerce, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı KDV hariç günlük: 34 –TL

19-) 2022 Yılı Engelli İndirimi Tutarı Güncellenmiştir.

 • Birinci derece engelliler için; 2.000 –TL,
 • İkinci derece engelliler için; 1.170 –TL,
 • Üçüncü derece engelliler için; 500 –TL

20-) Yol Ücretleri İçin Uygulanacak 2022 Yılı İstisna Tutarı 17,00-TL’dir.

İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı günlük 17,00-TL’dir.

21-) Ücretliler İçin 2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifleri Güncellenmiştir.

Gelir DilimiVergi Oranı
32.000 TL’ye kadar%15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası%20
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası%27
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası%35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası%40

22-) Ücret Dışı Gelirler İçin 2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifleri Güncellenmiştir.

Gelir DilimiVergi Oranı
32.000 TL’ye kadar%15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası%20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası%27
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası%35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası%40

23-) Tam Mükellef Kurumlarca Dağıtılan Kar Paylarındaki Stopaj Oranı %10’a Düşmüştür.

Tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kar paylarındaki stopaj oranı %10 olarak uygulanacaktır.

24-) 2022 Yılında Uygulanacak Beyanname Damga Vergisi Tutarları Güncellenmiştir.

Vergi Beyannamesi  AdıTutarı (TL)
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi132,30
Kurumlar Vergisi Beyannamesi176,70
Katma Değer Beyannamesi (KDV)87,30
Muhtasar Beyannamesi87,30
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri Hariç)87,30
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler176,60
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi103,50

25-) 2022 Yılı Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2.000-TL’dir.

2022 yılı için fatura kesme ve düzenleme sınır KDV dâhil 2.000-TL’dir.

26-) 2022 Yılı Demirbaş ve Amortisman Düzenleme Sınırı 2.000-TL’dir.

2022 yılı için demirbaş ve amortisman düzenleme sınırı KDV hariç 2.000-TL’dir.

27-) 2022 Yılı İçin Tevkifatlı Fatura Düzenlenmesi Sınırı 2.000-TL’dir.  

Tevkifat kapsamında olan ve işlem bedeli KDV dahil 2.000 -TL üzerinde olan teslim ve hizmetler için faturalar tevkifatlı olarak düzenlenecektir. 

İşlem Bedeli 2.000-TL altında ise Hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz.

Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerde KDV dâhil fatura bedeli 2.000-TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz.

28-) Kurum aktifinde 2 tam yıl kalan taşınmazların satışından doğan kazanç istisna tutarı %50 olarak uygulanmaya devam edecektir.

Kurum aktifinde iki tam yıl kalan taşınmazların satışlarından doğan kazançlara ait istisna tutarı 2022 yılı içinde %50 olarak uygulanmaya devam edecektir.

29-) 2022 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Güncellenmiştir.

01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında işçilere ödenecek Kıdem Tazminatının Tavanı: 10.596,74 TL’dir.

30-) 2022 Yılında Günlük Amortisman Ayrılabilecektir.

İşletmenin aktifine kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetler yıl esası kavramı yerine gün esasına göre 2022 yılında amortisman ayırabileceklerdir.

(Not: Seçimlik haktır, dileyen mükellefler yıl esasında amortisman ayırmaya devam edebilir.)

Binek otomobiller hariç

Aktife kayıtlı binek otolar (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere), için gün esasına göre amortisman ayrılamaz.

31-) Mükellefler Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Faydalı Ömrünü Belirleyebileceklerdir.

Mükelleflerin kullanmakta oldukları iktisadi kıymetlerin kullanım süreleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen amortisman süresinin;

•           İki (2) Katını

•           Elli (50) Yılı

Aşmamak kaydıyla kullanım ömürlerini belirleyebilir.

(Not: Seçimlik haktır, dileyen mükellefler Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan oranlar üzerinden ayırmaya devam edebilir.)

32-) 2022 Yılında Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı Değişti.

2022 yılı için belirlenen kurumlar vergisi oranı %23’dür.

Not; 2022 yılında (17.02.2022 tarihine kadar) verilecek olan 2021 yılına ait 4. Dönem geçici vergi beyannamesi için kurumlar vergisi oranı %25’dir.

33-) 2022 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Sınırı Güncellenmiştir.

2022 Yılı için İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iade sınırı 25.700-TL’dir.

34-) 2022 Yılı Doğrudan Ayrılacak Şüpheli Alacak Tutarı Güncellenmiştir.

Bilanço esası ve işletme hesabı esasına göre defter tutan tüccarlar tarafından yazılı olarak bir defadan fazla istendiği veya protesto edildiği halde borçlu tarafından ödenmeyen 4.000 TL’yi aşmayan alacaklar şüpheli alacak olarak kabul edilir ve bunlar doğrudan giderleştirilebilir.

35-) Basit Usule Tabi Olmanın Genel ve Özel Şartları Güncellenmiştir.

 • Yıllık kira bedeli toplamı sınırı; Büyükşehir belediye sınırları içinde 16.000 TL, Diğer yerlerde 10.000 TL’dir.
 • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin sınırı 200.000 TL ve 320.000 TL’dir.
 • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden alım satım dışındaki işlerle uğraşanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin sınırı 100.000 TL’dir.
 • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden alım satım ve diğer işlerin birlikte yapılması (yıllık satış tutarı + iş hâsılatı durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin sınırı 200.000 TL’dir.

36-) Emzirme Ödeneği Güncellenmiştir.

Emzirme ödeneği, 2022 yılı için 316 TL olarak belirlenmiştir.

37-) Arızi Kazançlara Ait İstisna Tutarı Güncellenmiştir.

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2022 yılı için 58.000-TL olarak belirlenmiştir.

38-) Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Avans Faiz Oranı %15,75 Olarak Belirlenmiştir.

31.12.2021 tarihinden itibaren reeskont işlemlerinde uygulanacak avans faiz oranı %15,75’dir.

39-) Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılması Zorunluğuna Ait Sınır 2022 Yılında da Aynı Şekilde Devam Edecektir.

2022 yılında da 7.000-TL’yi aşan tutardaki tahsilat ve ödemelerin finansal kurumlar aracılığıyla yapılması aynı tutar üzerinden devam edecektir.

Kısım kısım ödemeler de tevsik kapsamındadır.

7.000-TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerin kısım kısım ödenmesi de tevsik zorunluluğundadır.

40-) 2022 Yılı Hesap Dönemi İçin 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Verilmeyecektir. 

2022 yılı ve takip eden yıllarda uygulanmak üzere ilgili yıllara ait 4. dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılmıştır.

2021 Hesap Dönemi için son defa 17.02.2022 tarihinde verilecektir.

Son defa 2021 yılı kazançları için 17.02.2022 tarihine kadar 2021 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi verilecektir.

41-) İhracat Bedellerinin %25’inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğu

İhracat bedeli kabul belgesine veya Döviz alım belgesine bağlanan ihracat bedellerinin %25’i belgeyi düzenleyen bankaya satılacaktır.

İlgili bedel banka tarafından Merkez Bankasına satılacaktır.

Bu bedeller banka tarafından Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarımı sağlanacaktır.

Karşılık Türk Lirası olarak ödenir.

İlgili konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecektir.

42-) Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması 2022 Yılında Devam Edecektir.

Yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmış olan bilanço hesabına göre defter tutan vergisi mükelleflerinin, aşan kısımla sınırlı olmak üzere;

 • Yabancı kaynaklara ilişkin faiz,
 • Komisyon,
 • Vade farkı,
 • Kâr payı,
 • Kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları

toplamının %10’luk kısmı, kurum kazancının tespitinde Kanunen Kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması 2022 yılında da devam edecektir.

43-) Ödenmeyen Geçici Vergi Tutarları Kurumlar Vergisinden Mahsup Edilemez.

2021 yılında ve 2022 yılı içerisine denk gelen 2021 yılı 4. Dönem geçici vergi beyannamesine ait tahakkuk eden fakat ödenmeyen geçici vergi tutarları kurumlar vergisinden mahsup edilemez.

44-) Ödenmeyen Kıdem Tazminatları Gider Olarak Dikkate Alınmaz.

Tahakkuk eden fakat ödenmeyen kıdem tazminatlarının gider olarak yazılması mümkün değildir.

45-) İndirim Konusu Yapılamayan KDV Tutarları İzleyen Yılsonuna Kadar İndirim Yapılabilir. 

KDV için indirim hakkı vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikalar kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

Özetle; 2021 yılında indirim konusu yapılmayan belgelere ait KDV tutarı 31.12.2022 tarihine kadar indirim konu yapılabilir.

46-) Bankalar, Ödeme Kuruluşları ve PTT Tarafından Düzenlenen Belgeler Gider Pusulası Yerine Kullanılabilecektir.

Bankalar, ödeme kuruluşları ve PTT tarafından düzenlenen belgeler (dekont, alındı vb.) ve kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatları dâhilinde düzenledikleri belgeler artık gider pusulası yerine geçecektir.

47-) Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran 2021 Hesap Dönemi İçin %24,52’dir.

2021 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ve/veya geçici vergi dönemlerinden sadece 4. geçici vergilendirme dönemi itibarıyla yararlanılması mümkün bulunan nakit sermaye artırımına ait indirim oranı 2021 hesap dönemi için %24,52’dir.

48-) Binek Otomobiller İçin Uygulanan Gider Kısıtlaması Uygulaması 2022 Yılında da Devam Edecektir.

Binek otomobillere ait giderlerin en fazla %70’i kanunen kabul edilen gider olarak yazılabilir.

(Not; Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere)

49-) Sosyal Medya Gelirlerinde 2022 Yılı İçin Vergi İstisna Tutarı 880.000-TL’dir.

İnternet ortamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden sağlanan kazançlar istisna kapsamına alınmıştır.

Türkiye’ de kurulu Banka Hesabı Açılmalı

İstisnadan yararlanmak için Türkiye ’de kurulu bir bankada hesap açılması ve bu faaliyetlere ait tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir.

2022 Yılı İstisna Tutarı 880.000-TL’dir.

İstisna tutarı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan kazançlar olup 2022 yılı için 880.000-TL’dir.

50-) SGK E-Tebligat Başvurusu 31.01.2022 Tarihine Kadar Yaptırılmalıdır. 

SGK mevzuatı gereği tebliği gereken evraklar işverenlere, elektronik ortamda yapacaklardır.

E-Tebligat Başvurusunu kimler yapacaktır.

E-Tebligat Başvurusu için

 • Gerçek kişi işverenler bakımından işverenin kendisi veya işveren vekilinin,  
 • Tüzel kişi işverenler bakımından yöneticilerinin/müdürlerinin/kanuni temsilcilerinin,
 • Adi ortaklıklar için ortaklardan herhangi birinin,
 • Apartman yönetimi için yöneticinin,
 • Kamu kurum ve kuruluşları için yöneticilerinin,

bilgileri “ https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-sgk-e-tebligat-basvurusu” sayfasından ile giriş yapılarak 31.01.2022 tarihine kadar E-SGK Tebligat başvurusu yapılması gerekmektedir.

51-) Yıllık İzin Süreleri 2022 Yılında Aynı Şekilde Devam Edecektir.

Hizmet SüresiAsgari İzin Süresi
1 yıldan 5 yıla kadar olanlara (5 yıl dâhil)14 iş günü
5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara20 iş günü
15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara26 iş günü
18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilereEn az 20 iş günü

52-) İhbar Bildirim Süreleri 2022 Yılında Aynı Şekilde Devam Edecektir.

Hizmet Süresiİhbar Bildirim Süresi
6 aydan az sürmüş işçi için2 Hafta
6 aydan 1,5 yılı kadar sürmüş işçi için4 Hafta
1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için6 Hafta
3 yıldan fazla sürmüş işçi için8 Hafta

53-) İşçi Ücretlerinin Banka Üzerinden Ödenmesindeki İşçi Sayısı Sınırı 2022 Yılında da Aynı Şekilde Devam Edecektir. 

İşverenler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az beş olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

54-) En Düşük Bağ-Kur Primi Tutarları 2022 Yılında Güncellenmiştir.

 • İşveren Bağ-kur primleri 1.726,38 TL ‘dir.
 • %5 indirim halinde en düşük İşveren Bağ-kur primi: 1.476,18 TL (Düzenli Ödeyen)

55-) Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlerin Belirlenmesine Uygulanacak Hadlerin Sınırı Devam Etmektedir.

Bağımsız denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aktif toplamına, yıllık net satış hasılatına ve çalışan sayısına ilişkin genel ölçütler şu şekildedir;

 • Aktif Toplamı: 35 milyon TL ve üzeri
 • Yıllık Net Satış Hasılatı: 70 milyon TL ve üzeri
 • Çalışan Sayısı: 175 çalışan ve üzeri

Şirketlerin denetime tabi olması için yukarıda belirtilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması gerekir.