BİLGİLENDİRME :2022/11   KONU: KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPAN TEBLİĞ YAYIMLANDI
Yazı

BİLGİLENDİRME :2022/11 KONU: KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPAN TEBLİĞ YAYIMLANDI

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No’lu Tebliğ, 21/04/2022 tarih, 31816 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.) Yayımlanan Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı bölümleri değiştirilmiş olup yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir: 1.KDV Mükelleflerine İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Getirildi KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (KDV GUT) (I/C-2.1.2.) bölümüne ilave edilen “2.1.2.5. İsteğe...

BİLGİLENDİRME : 2022/10   KONU:TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/10 KONU:TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

19.04.2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66) ile  28.02.2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme...

BİLGİLENDİRME : 2022/09  KONU:Gelir, Kurumlar, KDV ve Vergi Usul Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/09 KONU:Gelir, Kurumlar, KDV ve Vergi Usul Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Gelir Vergisi Kanunu,Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanununda değişiklikler yapan “7394 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu kanunla...

BİLGİLENDİRME : 2022/08    KONU:GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNE YENİ TEŞVİK
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/08 KONU:GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNE YENİ TEŞVİK

Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yatırımlara yeni teşvik geldi. Güneş Enerjisi yatırımları ve rüzgar enerjisi yatırımları yeni yapılan değişiklik ile birlikte yatırım yeri farketmeksizin 4. bölge teşvikleri kapsamına alınmış ve kurumlar vergisi, SGK, KDV ve Gümrük Vergisi desteklerinden yararlanabilir duruma gelmiştir. Daha üst bölgelerdeki (5 ve 6. bölgeler) ise bulunduğu bölgenin teşviklerinden yararlanacaktır. GES Yatırım...

BİLGİLENDİRME: 2022/07 KONU: KONU: TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN YABANCI PARALAR VE ALTIN HESAPLARI İÇİN KUR FARKI, FAİZ, KAR PAYI İLE DİĞER KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ  
Yazı

BİLGİLENDİRME: 2022/07 KONU: KONU: TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN YABANCI PARALAR VE ALTIN HESAPLARI İÇİN KUR FARKI, FAİZ, KAR PAYI İLE DİĞER KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ  

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ değişikliği ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14’üncü madde ile 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk lirasına çeviren ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren mükelleflere elde etmiş...

BİLGİLENDİRME : 2022/06 KONU:TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV ORANI %1’E İNDİRİLDİ
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/06 KONU:TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV ORANI %1’E İNDİRİLDİ

(5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 13/02/2022 tarih, 31749 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır) Yayımlanan Karar ile “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”da yapılan değişiklikle; et, balık, çay, kahve, peynir, şeker, süt, su, meyve, kuruyemiş gibi temel gıda ürünlerindeki KDV oranı 14 Şubat, Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere %8’den, %1’e indirildi. 1)...

BİLGİLENDİRME: 2022/05 KONU: Gaz akışına dair teknik sorunların yanı sıra İran’ın kışın artan iç talebi ve yetersiz altyapısı nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara istinaden BOTAŞ’ın sanayi kuruluşlarına ve doğalgazla elektrik üreten santrallere gönderdiği talimatta günlük tüketimlerin ortalamanın yüzde 60’ı ile sınırlandırıldığı açıklanmıştır. TEİAŞ internet sitesinde yayınlanan duyuru uyarınca; söz konusu arızadan dolayı Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerine gaz kısıntısı uygulanacağı ve arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla elektrik kesintisi gerçekleştirileceği belirtilmiştir. OSB’lerde yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle işin durması hususunu İş Hukuku perspektifinden değerlendirmek gerekliliği hasıl olmuştur.
BİLGİLENDİRME:2022/04 KONU:E-Belge Uygulamasında Yapılan Değişiklik ve İlaveler
Yazı

BİLGİLENDİRME:2022/04 KONU:E-Belge Uygulamasında Yapılan Değişiklik ve İlaveler

509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapan 535 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Bu Tebliğ değişikliği ile; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarının kapsamı genişletilmiş ve e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Gider Pusulası...

BİLGİLENDİRME :2022/03 KONU:7351 Sayılı Kanun 22.01.2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı.
Yazı

BİLGİLENDİRME :2022/03 KONU:7351 Sayılı Kanun 22.01.2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı.

Bu kanun ile; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu V Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununda değişiklikler ve ilaveler yapmıştır. Yapılan düzenlemeler özetle şöyledir. Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu...

BİLGİLENDİRME : 2022/02 KONU: GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANI
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2022/02 KONU: GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANI

I. GİRİŞ Gider Pusulasının Kullanım Alanı Genişletilmiş ve Bazı Belgelerin Gider Pusulası Yerine Geçeceği Hükme Bağlanmıştır Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 234 üncü maddesi, 7338 sayılı Kanun’un 23 üncü maddesi ile 1 Kasım 2021 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve; Vergi mükelleflerinin fatura ve benzeri belge veremeyenlerden aldıkları mal veya hizmetlerin gider pusulası ile belgelenmesi esası...