BİLGİLENDİRME   : Mükelleflerin Bilgisi Dışında Vergi Dairesinden Gelen E-Tebligatlarda Süre Geçmesi Nedeni İle Yaşanılan Mağduriyetler

BİLGİLENDİRME : Mükelleflerin Bilgisi Dışında Vergi Dairesinden Gelen E-Tebligatlarda Süre Geçmesi Nedeni İle Yaşanılan Mağduriyetler

Bilindiği üzere 213 sayılı VUK mad. 107/A hükmüne göre, e-tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’nci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.

Gerçek ve tüzel kişilerin belirli zamanlarda https://ivd.gib.gov.tr/ adresinden E-Tebligat sistemine giriş yaparak okunan, okunmamış tebligatlar ile otomatik okunan tebligatlar menülerinden kendilerine tebliğ edilen belgeyi görüntüleyebilme olanağı mevcuttur.