BİLGİLENDİRME   : SGK’NIN TEBLİGATLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPMASI HAKKINDA.

BİLGİLENDİRME : SGK’NIN TEBLİGATLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPMASI HAKKINDA.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) elektronik ortamda yapacağı tebliğatlarla ilgili yönetmelik

24/09/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre;

  • SGK, mevzuatı gereği tebliği gereken tüm evrakları, işverenlere ve sigortalılara elektronik ortamda yapabilecek.
  • İşverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır.
  • 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadırlar.
  • İşverenler dışındaki kişilerin elektronik tebligat adresi almaları isteğe bırakılmıştır. Ancak İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişiler elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaklardır.
  • Elektronik imzalı evrak işveren veya sigortalının elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
  • Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinde, elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılacaktır.