BİLGİLENDİRME : 7186 Sayılı Torba Kanun Yayımlandı
Yazı

BİLGİLENDİRME : 7186 Sayılı Torba Kanun Yayımlandı

7186 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 (I. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte toplam 35 maddeden oluşan Kanunda aşağıdaki vergi düzenlemelerine yer verilmiştir. 1-) Gelir Vergisi Kanunu’nda “Hasılat Esaslı Vergilendirme” konusunda düzenleme yapıldı. (Md.1) 7186 sayılı Yasanın 1.maddesi ile...

BİLGİLENDİRME : Değersiz Alacağın KDV’si Değerli Hale Geldi!
Yazı

BİLGİLENDİRME : Değersiz Alacağın KDV’si Değerli Hale Geldi!

Değersiz alacaklar içerisindeki KDV alacak aslı ile birlikte ilgili dönemde gider olarak dikkate alınmaktaydı. Borçlular ise bu KDV’yi indirebilmekteydi.  Açıklanan bu durum, alacağını tahsil edemeyen satıcının aynı zamanda bir de KDV yükü altına girmesine neden olmakla birlikte borcunu ödemeyen alıcının borcunu ödememesine rağmen indirim hakkını kullanabilmesine neden olmaktaydı. Dolayısıyla söz konusu uygulama, KDV’nin tahakkuk ilkesine...

BİLGİLENDİRME : Nakdi Sermaye Artırımında İndirim
Yazı

BİLGİLENDİRME : Nakdi Sermaye Artırımında İndirim

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesindeki kıstaslardan biri de sermaye yeterliliğidir. Kanun koyucu kimi zaman ticaret kanunuyla kimi zamanda vergi veya diğer kanunlarla şirketlerin sermaye yapılarını güçlendirmeyi hedefler. Sermaye artırımında indirim müessesesi, nakdi sermaye artışıyla işletmelerin yabancı kaynağa olan ihtiyacını azalttığı gibi vergi yükünü de azaltarak bu amaca hizmet etmektedir. Elbette ekonomik sisteme girmemiş kaynakların sisteme dahil...

BİLGİLENDİRME
Yazı

BİLGİLENDİRME

1 -)   Şirket ortaklarının Ana sözleşmede yazılı sermaye ödemelerini gerçekte ödenmedikleri halde ödendi  gibi gösterildiğinde yada sermayenin tamamı taahhüt edilmediği halde taahhüt edilmiş gibi gösterildiğinde, TTK. 562. Maddesine istinaden hapis cezasına maruz kalınabileceğini, 2-)    Türk Ticaret Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden fatura ve gider pusulalarında İşletmelerin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi ile internet sitesi kurma...

BİLGİLENDİRME : Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesine İlişkin SGK Yazısı
Yazı

BİLGİLENDİRME : Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesine İlişkin SGK Yazısı

Arabuluculuk faaliyeti sonucu anlaşma sağlanması halinde fesih tarihinin belirlenmesine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Genel Yazı yayımlanmıştır. Bu yazı ile ilgili kısa açıklama ve yazının tam metni aşağıdaki gibidir. 4857 sayılı İş Kanununun 21.maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemeyeceği aksi yönde sözleşmelere konulan hükümlerin geçersiz...

BİLGİLENDİRME : Ekonomik Krizde Ne Yapılmalı !
Yazı

BİLGİLENDİRME : Ekonomik Krizde Ne Yapılmalı !

Değerli Mükellefimiz ; Ekonomik kriz, başta Ülkemiz olmak üzere tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Ülkeler arasındaki ambargolar, gümrük vergisi oyunları v.s sert bir şekilde devam etmekte ve kolay kolayda bu ateş sönmeyecek gibi. Bu küresel kriz de Türkiye, bu ateş çemberinin dışında kalamayacağından küresel ticaret oyununda şirketlerin oldukça dikkatli adımlar atması gerekiyor. Öncelikle şirketler politikalarını uzun...

BİLGİLENDİRME : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilip Bankalara Bozdurulması Zorunluluğunun Uygulama Süresi Uzatıldı.
Yazı

BİLGİLENDİRME : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilip Bankalara Bozdurulması Zorunluluğunun Uygulama Süresi Uzatıldı.

Değerli Mükellefimiz ; “2019-32/53” sayılı ve 03.03.2019 tarihli tebliğ 30703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) değişiklik yapılmış olup ihracat bedellerinin 6 ay süre ile yurda getirilip bankalara bozdurulması uygulaması 1 yıla çıkarılmıştır. Bilindiği üzere 04.09.2018 tarihli Resmi...

BİLGİLENDİRME : Tüm Şirketler İçin Zorunlu! Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne Son Başvuru 31 Ocak
Yazı

BİLGİLENDİRME : Tüm Şirketler İçin Zorunlu! Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne Son Başvuru 31 Ocak

Değerli Mükellefimiz , Bilindiği üzere 01/01/2019 tarihinden itibaren elektronik yolla yapılan tebligat hizmeti Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılacak olup bu tarihten itibaren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminden elektronik yolla yapılan tebligat hizmeti verilemeyecektir. Aşağıda Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne nasıl başvuru yapılacağına dair detaylı bilgilendirmeler mevcuttur. Başvuru Ne zaman Yapılacak? Tebligatın elektronik yolla...