BİLGİLENDİRME : GIB PORTAL’dan kesilen 5.000-30.000 TL E-Arşiv Faturalar Nasıl iptal edilir?
Yazı

BİLGİLENDİRME : GIB PORTAL’dan kesilen 5.000-30.000 TL E-Arşiv Faturalar Nasıl iptal edilir?

–  Muhteviyatı itibariyle hatalı yada eksik kesilen e-arşiv faturalar için Portalda iptal seçeneği bulunmamaktadır. Ancak kesilen e-arşiv faturanın hem alıcı hem satıcı açısından işleme alınmayarak yeni kesilecek e-arşiv faturada İPTAL edilmesi istenen e-arşiv faturanın Tarih ve No’sunu “AÇIKLAMA” bölümüne yazarak …………….. sebepten dolayı iptal edilmiştir. Notu yazılarak iptal edilmiş sayılır. Böylelikle yeni kesilecek e-arşiv fatura...

BİLGİLENDİRME : İhracat Bedelinin Yurda Getirmesi Hakkındaki Tebliğde Yapılan Değişiklikler
Yazı

BİLGİLENDİRME : İhracat Bedelinin Yurda Getirmesi Hakkındaki Tebliğde Yapılan Değişiklikler

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 5. mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanan 2019-32/56 sayılı tebliğ ile 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (2018-32/48 no.lu) aşağıdaki değişiklikler yapılarak 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Özellik arz eden hususlar aşağıda özetlenmiştir. 1. İhracat bedelini bozdurma zorunluluğu kaldırılmıştır....

BİLGİLENDİRME : 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.
Yazı

BİLGİLENDİRME : 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.

53 maddeden oluşan 7194 “Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 07 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Bu kanunla, vergi kanunlarında yapılan değişiklikler, yeni düzenlemeler özetle şöyledir. 1)DİJİTAL HİZMET VERGİSİ Kanun ile Türkiye’de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik...

BİLGİLENDİRME : Yıl Sonu Hatırlatmaları!
Yazı

BİLGİLENDİRME : Yıl Sonu Hatırlatmaları!

Değerli Mükelleflerimiz ve Yöneticilerimiz, yılsonuna yaklaştığımız şu günlerde sorumluluk aldığımız şirketlerimizde bazı kontrolleri yapmanızı ve aşağıdaki tüm maddeleri dikkatle okuyarak gerekli özeni göstermenizi tavsiye ederiz. 1. Transfer fiyatlandırması açısından durumunuzu kontrol edin. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız, emsale uygun kâr etmiş olmanız çok önemli. Zarardaysanız...

BİLGİLENDİRME : 3 SIRA NO’LU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞ(SIRA NO:1)2NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Yazı

BİLGİLENDİRME : 3 SIRA NO’LU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞ(SIRA NO:1)2NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Değerli Mükellefimiz, E-Defter uygulamasına dâhil olanlar, muhafaza ve ibraz ödevlerini yerine getirirken aşağıdaki  ÖNEMLİ hususlara uygun hareket etmek zorundadırlar: Önemli hususların detaylarını  ekteki tebliğden okuyarak uygun şekilde hareket etmenizi öneririz. Tebliğde geçen ; Bilgi İşlem Sistemi :  Mükelleflerin belgeleri elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza etmek ve ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmek amacıyla doğrudan yada dolaylı olarak...

BİLGİLENDİRME : Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
Yazı

BİLGİLENDİRME : Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile elektronik defter uygulamasında yapılan düzenlemeler özetle şöyledir. 1-) e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin e-defter tutma zorunluluğu e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin; e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura...

BİLGİLENDİRME : ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI
Yazı

BİLGİLENDİRME : ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI

Düzenlenmesi zorunlu olan elektronik belge uygulamalarına yönelik zorunlu geçiş tarihlerinin ve uygulama esaslarının yer aldığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların...

BİLGİLENDİRME : KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
Yazı

BİLGİLENDİRME : KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15 Ekim 2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler özetle şöyledir. KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca, İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi nden (İTUS) veya Hızlandırılmış İade Sisteminden (HİS) yararlanan mükelleflerden vergi borcunu ödemeyenlerin sertifikası iptal edilmektedir....

BİLGİLENDİRME : Bir Yıl İçinde Birden Fazla İşverenden Ücret alan Çalışanların Vergilendirilmesiyle İlgili Son Dönemde Yapılan Uygulamalar
Yazı

BİLGİLENDİRME : Bir Yıl İçinde Birden Fazla İşverenden Ücret alan Çalışanların Vergilendirilmesiyle İlgili Son Dönemde Yapılan Uygulamalar

Birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin yasada belirtilen sınırlar çerçevesinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak gerek birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri için beyanname verilmesi hususu tamamen mükelleflerin beyanına tabi olduğundan gerek birden fazla işverenden ücret gelirinin tespitine yönelik bir kontrol mekanizması bulunmadığından ve gerekse ücretlilerin böyle bir yasal...

Yazı

BİLGİLENDİRME : VERBİS’ E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI

Değerli Mükellefimiz 6698 sayılı Kanun’un 16. maddesi uyarınca Kurul tarafından belirlenmiş objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle bazı veri sorumlularına VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt yükümlülüğü getirilmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 03.09.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/265 sayılı kararla VERBİS kayıt kriterleri ve kayıt için son tarihler belirtilmiştir. İlgili kararda; ·        Yıllık...